TR | EN

Petrol Piyasası 2024 Yılı Şubat Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2024 Şubat dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

 

2024 yılı Şubat ayında 2023 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %25,85 artarak 2.832.026,06 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %28,09 artarak 1.378.560,18 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %52,22 artarak 366.985,05 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %18,85 artarak 454.491,61 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %44,32 azalarak 57.240,71 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2024 yılı Şubat ayında 2023 yılı Şubat ayına göre:

 

 • Toplam ithalat %11,08 artarak 3.583.281,22 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %12,22 artarak 2.263.950,53 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %6,79 artarak 905.869,26 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2024 yılı Şubat ayında 2023 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam ihracat %24,01 artarak 1.010.358,88 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %416,33 artarak 35.220,56 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %44,13 artarak 362.803,02 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %10,29 artarak 331.388,76 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %44,21 azalarak 444.25,31 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2024 yılı Şubat ayında 2023 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %2,13 azalarak 2.101.426,50 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %12,71 artarak 289.143,64 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %3,88 azalarak 1.665.920,39 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2024 yılı Şubat ayında 2023 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %11,50 artarak 327.658,13 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %16,87 artarak 153.835,94 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %21,82 artarak 142.032,40 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %12,57 azalarak 31.181,66 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2024 yılı Şubat ayında:

 • Motorin türlerinde 62.600 ton akaryakıt ve 6.650,46 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 137.336,69 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtlarında 58.875,86 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.