TR | EN

Petrol Piyasası 2023 Yılı Kasım Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2023 Kasım dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

 

2023 yılı Aralık ayında 2022 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %18,20 artarak 3.283.741,74 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %8,81 artarak 1.579.630,64 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %53,91 artarak 549.970,08 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %68,37 artarak 509.935,44 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %26,87 azalarak 42.656,19 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2023 yılı Aralık ayında 2022 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam ithalat %15,69 artarak 4.342.141,05 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %28,05 artarak 2.902.839,66 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %6,52 azalarak 1.019.295,21 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2023 yılı Aralık ayında 2022 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam ihracat %66,36 artarak 1.312.259,22 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %234,69 artarak 258.219,77 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %0,95 azalarak 266.518,04 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %90,79 artarak 515.316,60 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %39,23 azalarak 53.427,06 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2023 yılı Aralık ayında 2022 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %1,83 artarak 2.777.310,20 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %11,63 artarak 352.067,33 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %1,13 artarak 2.272.578,65 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2023 yılı Aralık ayında 2022 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %1,71 azalarak 339.108,43 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %13,04 artarak 138.663,44 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %11,37 azalarak 138.516,36 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %13,90 azalarak 45.904,70 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

2023 yılı Aralık ayında:

 • Motorin türlerinde 60.762,20 ton akaryakıt ve 7.271,58 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 134.443,65 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtlarında 52.229,78 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.