TR | EN

Petrol Piyasası 2023 Yılı Kasım Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2023 Kasım dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2023 yılı Kasım ayında 2022 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %11,41 artarak 3.385.454,38 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %8,74 artarak 1.568.257,19 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %26,97 artarak 493.325,18 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %50,96 artarak 468.809,21 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %73,60 azalarak 26.603,40 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2023 yılı Kasım ayında 2022 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam ithalat %4,74 artarak 4.155.565,06 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %12,62 artarak 2.965.663,66 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %14,81 azalarak 782.934,31 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2023 yılı Kasım ayında 2022 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam ihracat %65,54 artarak 1.334.416,11 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %32,61 artarak 161.070,59 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %61,49 artarak 347.482,19 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %65,45 artarak 479.612,23 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %55,73 azalarak 37.734,73 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2023 yılı Kasım ayında 2022 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %11,02 artarak 2.718.556,25 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %35,49 artarak 344.032,49 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %8,45 artarak 2.219.935,09 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2023 yılı Kasım ayında 2022 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %6,01 azalarak 294.013,25 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %16,08 azalarak 110.792,33 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %4,95 azalarak 124.412,94 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %6,15 artarak 45.515,98 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

2023 yılı Kasım ayında:

 • Motorin türlerinde 48.148,56 ton akaryakıt ve 8.075,15 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 121.293,82 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtlarında 15.275,50 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.