TR | EN

Petrol Piyasası 2023 Yılı Ekim Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2023 Ekim dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2023 yılı Ekim ayında 2022 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %7,32 artarak 3.449.379,09 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %2,40 artarak 1.596.497,97 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %19,98 artarak 519.605,35 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %33,79 artarak 519.192,07 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %44,94 azalarak 80.317,89 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2023 yılı Ekim ayında 2022 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam ithalat %0,96 artarak 4.244.016,85 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %2,04 artarak 2.943.011,99 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %7,37 artarak 925.871,62 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2023 yılı Ekim ayında 2022 yılı Ekim ayına göre:

 

 • Toplam ihracat %9,63 artarak 1.292.801,87 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %12,10 artarak 162.555,73 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %33,34 artarak 285.842,12 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %14,14 artarak 480.208,87 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %31,45 azalarak 97.555,48 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2023 yılı Ekim ayında 2022 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %1,05 artarak 2.679.997,27 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %6,25 artarak 326.685,41 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %0,83 artarak 2.207.029,50 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2023 yılı Ekim ayında 2022 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %5,56 artarak 324.289,25 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %41,00 artarak 159.422,29 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %13,96 azalarak 111.272,72 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %7,58 azalarak 45.731,97 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

2023 yılı Ekim ayında:

 • Motorin türlerinde 45.178,60 ton akaryakıt ve 7.471,22 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 108.682,51 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtlarında 50.545,90 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 [1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.