TR | EN

Petrol Piyasası 2023 Yılı Haziran Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2023 Haziran dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2023 yılı Haziran ayında 2022 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %5,01 azalarak 3.174.329,31 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %9,44 azalarak 1.299.848,59 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %17,56 azalarak 407.613,01 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %13,06 artarak 533.701,14 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %88,25 azalarak 21.431,00 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2023 yılı Haziran ayında 2022 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam ithalat %15,23 artarak 4.826.016,40 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %2,56 azalarak 3.088.314,33 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %68,28 artarak 1.299.194,81 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2023 yılı Haziran ayında 2022 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam ihracat %10,41 azalarak 1.036,546,65 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %77,86 azalarak 49.930,07 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %2,48 artarak 152.566,73 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %1,99 azalarak 459.709,22 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %18,09 azalarak 117.353,47 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2023 yılı Haziran ayında 2022 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %17,65 artarak 2.726.729,60 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %57,35 artarak 375.193,70 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %14,06 artarak 2.215.893,44 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2023 yılı Haziran ayında 2022 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %33,37 artarak 359.616,77 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %68,82 artarak 169.570,66 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %16,76 artarak 143.494,08 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %2,54 azalarak 39.109,46 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

2023 yılı Haziran ayında:

 • Motorin türlerinde 94.771,55 ton akaryakıt ve 4.229,83 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 141.388,98 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtlarında 63.775,74 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 

 [1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.