TR | EN

Petrol Piyasası 2023 Yılı Mayıs Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2023 Mayıs dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2023 yılı Mayıs ayında 2022 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %20,53 azalarak 2.810.200,072 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %20,44 azalarak 1.287.348,052 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %29,48 azalarak 374.462,288 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %2,59 azalarak 469.220,601 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %42,57 azalarak 122.653,154 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2023 yılı Mayıs ayında 2022 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam ithalat %11,12 artarak 4.263.624,367 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %17,11 azalarak 2.462.848,548 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %126,23 artarak 1.289.084,289 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2023 yılı Mayıs ayında 2022 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam ihracat %16,51 azalarak 993.008,828 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %81,50 azalarak 47.733,570 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %9,05 artarak 319.520,489 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %37,54 artarak 416.291,006 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %57,43 azalarak 81.879,504 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2023 yılı Mayıs ayında 2022 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %18,55 artarak 2.961.905,005 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %35,19 artarak 364.051,604 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %16,47 artarak 2.444.297,059 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

2023 yılı Mayıs ayında 2022 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %12,16 artarak 360.516,284 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %7,61 azalarak 154.022,631 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %49,47 artarak 159.858,480 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %3,49 artarak 45.133,140 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2023 yılı Mayıs ayında:

 • Motorin türlerinde 69.374,440 ton akaryakıt ve 6.185,838 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 158.615,396 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtlarında 39.194,840 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 [1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.