TR | EN

Petrol Piyasası 2023 Yılı Nisan Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2023 Nisan dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

2023 yılı Nisan ayında 2022 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %16,68 azalarak 2.691.606,274 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %9,80 azalarak 1.335.415,002 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %21,01 azalarak 345.318,681 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %11,59 artarak 383.607,105 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %68,67 azalarak 59.089,143 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2023 yılı Nisan ayında 2022 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam ithalat %10,93 azalarak 3.537.478,685 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %33,74 azalarak 1.998.739,909 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %61,04 artarak 1.057.792,162 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2023 yılı Nisan ayında 2022 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam ihracat %21,56 artarak 179.276,174 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %97,49 azalarak 5.787,186 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %75,30 artarak 370.932,824 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %85,92 azalarak 10.290,847 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %4,40 artarak 321.836,406 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2023 yılı Nisan ayında 2022 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %3,79 azalarak 2.321.121,712 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %12,92 artarak 306.540,872 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %6,79 azalarak 1.877.727,039 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2023 yılı Nisan ayında 2022 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %32,67 artarak 330.979,499 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %67,58 artarak 142.784,161 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %17,31 artarak 145.051,471 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %4,07 artarak 39.828,323 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

2023 yılı Nisan ayında:

 • Motorin türlerinde 64.595,618 ton akaryakıt ve 4.539,422 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 142.053,740 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtlarında 45.438,825 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 [1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.